Ce sunt Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) sunt termeni comerciali internaționali standardizați. Aceștia sunt concepuți și publicați de Camera Internațională de Comerț (versiunea actuală: Incoterms 2010). Părțile unei tranzacții comerciale (vânzătorul și cumpărătorul) pot conveni asupra unei clauze din acești Incoterms. Cu ajutorul Incoterms sunt reglementate obligațiile esențiale ale vânzătorului și cumpărătorului între partenerii comerciali, în special transferarea riscurilor și cheltuielile de livrare.

Ce aspecte sunt reglementate în Incoterms?

Prin acordul asupra unei clauze de livrare între părțile contractante se clarifică îndeosebi următoarele puncte:
Locul și ora transferului riscurilor în cazul unei posibile distrugeri a mărfurilor (respectiv daună, pierdere, furt etc.)


Repartizarea cheltuielilor de livrare


Obligațiile legate de vămuirea pentru export, respectiv import

Ce Incoterms există?

Mai jos găsiți o privire de ansamblu asupra termenilor:
Informațiile reprezintă un rezumat, care nu redă toate drepturile și obligațiile părților contractante.

Explicația termenilor Incoterms pentru transportul rutier

EXW - Ex Works / Franco fabrică (... locul de livrare convenit)

Vânzătorul nu suportă nicio cheltuială și niciun risc de la uzină/depozit. Vânzătorul nu trebuie nici să încarce mărfurile într-un mijloc de transport de preluare, nici să îndeplinească formalitățile vamale pentru export (vămuire pentru export), dacă este cazul.
EXW - Ex Works / Franco fabrică

FCA - Free Carrier / Franco transportator (... locul de livrare convenit)

Cumpărătorul preia cheltuielile și riscurile de la transportator la locul de plecare. Vânzătorul se obligă să încarce mărfurile într-un mijloc de transport de preluare și să îndeplinească formalitățile vamale pentru export (vămuire pentru export), dacă este cazul.
FCA - Free Carrier / Franco transportator

CPT - Carriage paid to / Transport plătit până la (... locul de destinație convenit)

Vânzătorul trebuie să încheie contractul de transport și suportă cheltuielile până la locul de destinație convenit. Dacă este cazul, vânzătorul este obligat să îndeplinească formalitățile vamale pentru export (vămuire pentru export). Riscurile (pierdere, daună) sunt suportate de cumpărător de la predarea mărfurilor către primul transportator la locul de plecare. Totuși, dacă este cazul, vămuirea pentru import trebuie preluată de cumpărător!
CPT - Carriage paid to / Transport plătit până la

CIP - Carriage and Insurance paid to / Transport și asigurare plătite până la (... locul de destinație convenit)

Vânzătorul trebuie să încheie contractul de transport și suportă cheltuielile până la locul de destinație numit. Dacă este cazul, vânzătorul este obligat să îndeplinească formalitățile vamale pentru export (vămuire pentru export). Vânzătorul încheie și un contract de asigurare împotriva riscurilor suportate de cumpărător (pierdere, daună). Riscurile (pierdere, daună) sunt suportate de cumpărător de la predarea mărfurilor către primul transportator la locul de plecare. Totuși, dacă este cazul, vămuirea pentru import trebuie preluată de cumpărător!
CIP - Carriage and Insurance paid to / Transport și asigurare plătite până la

DAT - Delivered at Terminal / Livrat la terminal (... terminalul convenit în portul/locul de destinație)

Vânzătorul suportă cheltuielile și riscurile legate de livrarea până la terminalul/locul convenit, inclusiv descărcarea de pe mijlocul de transport. Totuși, dacă este cazul, vămuirea pentru import trebuie preluată de cumpărător!
DAT - Delivered at Terminal / Livrat la terminal

DAP - Delivered at Place / Livrat la locul convenit (... locul de destinație convenit)

Vânzătorul pune la dispoziția cumpărătorului mărfurile pe mijlocul de transport, gata de descărcare, la locul de destinație convenit în țara de import și suportă riscurile până acolo. Vămuirea la import și descărcarea sunt preluate de cumpărător!
DAP - Delivered at Place / Livrat la locul convenit

DDP - Delivered Duty paid / Franco destinație vămuit² (... locul de destinație convenit)

Vânzătorul pune la dispoziția cumpărătorului mărfurile vămuite pentru import (vamă plătită) pe mijlocul de transport, gata de descărcare, la locul de destinație convenit în țara de import și suportă riscurile până acolo. Vânzătorul este de asemenea obligat să îndeplinească toate formalitățile vamale de import și export. Descărcarea este preluată de cumpărător!
DDP - Delivered Duty paid / Franco destinație vămuit²
² Totuși, dacă părțile contractante vor ca anumite taxe vamale de import să fie excluse din obligațiile vânzătorului (de exemplu, TVA), acest lucru trebuie clarificat într-o anexă explicită corespunzătoare la contractul de vânzare-cumpărare, respectiv trebuie utilizată clauza DAP.
^ - Top

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă putea asigura cea mai bună experiență ca utilizatori. Prin apăsarea butonului „Acceptați”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Dacă doriți să excludeți anumite cookie-uri, apăsați aici: aici. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, consultaţi Condițiile de utilizare și Informaţiile privind protecţia datelor personale.

Acceptați